شهریور پر از جایزه در سرویس های “دنیای گپ”

شهریور پر از جایزه
هشت بازی و مسابقه جدید و هیجان انگیز

 

هم از بازی لذت ببرید – هم رقابت کنید – هم جایزه بگیرید

لیست بازی ها و مسابقات :

1) بازی « ایکیوسان :baby: »
gap.im/Ikkyu_san

2) بازی « ورود ممنوع :name_badge: »
gap.im/noentry

3) بازی « مستطیل سبز :soccer: »
gap.im/green_rectangle

4) بازی « این ستاره کیه :star: »
gap.im/actor

5) بازی « غلط ننویسیم :no_entry_sign: »
gap.im/write_false

6) بازی « ریاضی دان :nerd_face: باهوش »
gap.im/mathematician

7) مسابقه « سینمایی :film_projector: »
gap.im/cinema_match

8) بازی « کارآگاه باهوش :sleuth_or_spy: »
gap.im/detective

ادامه‌ی مطلب

ثبت نظر:

ایمیل شما نزد ما محفوظ می‌ماند و منتشر نمی‌شود.

Site Footer